Σπήλαιο Βάραθρο της Αγίας Ελεούσας

Ένα σπήλαιο βάραθρο με κατακόρυφο βάθος 75 μέτρων, άνοιγμα στομίου 20χ12 μέτρων και διαστάσεις δαπέδου 50χ30 μέτρα. Βρίσκεται 2,5 περίπου χιλιόμετρα ν.νδ. από το χωριό Καραβόμυλος, πλησίον της αγροτικής οδού Καραβομύλου – προσεισμικού χωριού Λιβαθινάτων.

Στο χαμηλότερο τμήμα του το σπήλαιο βάραθρο διατηρεί υφάλμυρα νερά, βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων.
Η πρώτη απόπειρα εξερεύνησης της Αγ. Ελεούσας, έγινε από τα μέλη της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας ( Ε.Σ.Ε. ) Ιωάννη και Άννα Πετροχείλου και Γ. Μοντεσάντο, το 1951. Προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής, λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων.
Η δεύτερη απόπειρα έγινε τον Ιούνη του 1959 από τους προαναφερθέντες σπηλαιολόγους και την επίσης σπηλαιολόγο Α. Δούνα.
Η μεταβολή όμως που είχε υποστεί το βάραθρο από τους σεισμούς του 1953, (Ο πυθμένας, είχε υποχωρήσει επιπλέον 30 μέτρα ), κατέστησε πάλι την εξερεύνηση ανεπιτυχή, παρά τα επιπλέον τεχνικά εφόδια που έφεραν μαζί τους οι σπηλαιολόγοι.
Τελικά τον Ιούνιο του 1966, κατά την Ελληνοτσεχοσλοβακική Συνάντηση Σπηλαιολογικού περιεχομένου, που είχε οργανωθεί από την Ε.Σ.Ε. , η εξερεύνηση κατέστη δυνατή!
Το σπήλαιο βάραθρο, είναι διανοιγμένο, σε ασβεστολιθικά πετρώματα, έχει δημιουργηθεί από διαβρώσεις και κατακρυμνήσεις, και έχει σχήμα πιθοειδές ,( πιθαριού ).
Περιμετρικά του στομίου του, υπάρχει πυκνή συστάδα δέντρων και θάμνων… που το καθιστούν αόρατο!
Το σπήλαιο βάραθρο της Αγίας Ελεούσας στο Καραβόμυλο, δεν είναι κατάλληλο για τουριστική εκμετάλλευση, λόγω όμως του εντυπωσιακού βάθους του και της χλωρίδας  που το περιβάλει,  μπορεί να αναφέρεται ως τουριστικό στοιχείο της ευρύτερης περιοχής.
Σήμερα το στόμιο του βαράθρου, είναι φραγμένο περιμετρικά, προς αποφυγή ατυχήματος.

Δεδομένης της ευκαιρίας, δεν πρέπει να παραλείψετε να επισκεφθείτε το Σπήλαιο της Μελισσάνης, ένα αξιομνημόνευτο θέαμα που προκαλεί δέος.

0 Reviews

Write a Review